УДК 37

ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДЩИНИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ХОДІ ЕСТЕТИЧНОГО І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Григор’єва Юлія Валеріївна
Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 37 Донецької обласної ради
вчитель

Аннотация
Статтю присвячено висвітленню досвіду естетичного і фізичного виховання учнів Маріупольської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату № 37 через танок, який базується на творчому підході до реалізації спадщини В.О. Сухомлинського.

Ключевые слова: естетичне виховання, педагогічна система В. Сухомлинського, фізичне виховання


CREATIVE REALIZATION HERITAGE OF SUKHOMLINSKY IN THE AESTHETIC AND PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Grigor’eva Yuliya Valeriyivna
Mariupol Special Boarding School № 37 Donetsk Regional Council
teacher

Abstract
The article is devoted to the experience of aesthetic and physical education students in Mariupol special secondary boarding school № 37 through dance, based on a creative approach to implementation inheritance V.O. Sukhomlinsky.

Библиографическая ссылка на статью:
Григор’єва Ю.В. Творча реалізація спадщини В. Сухомлинського в ході естетичного і фізичного виховання дітей з особливими потребами // Современная педагогика. 2013. № 1 [Электронный ресурс]. URL: https://pedagogika.snauka.ru/2013/01/822 (дата обращения: 15.05.2024).

Виховну роботу сучасного  освітнього закладу пронизує ідея формування всебічно розвиненої особистості.  Надійним помічником у пошуку ефективних шляхів реалізації цієї ідеї, є  творча спадщина видатного педагога – гуманіста В.О.Сухомлинського.

Аналіз, створеної видатним вченим цілісної  педагогічної системи, дозволяє виділити в ній пріоритетні напрямки виховного процесу, а саме: громадянське, моральне, трудове, розумове, фізичне, ідейно-політичне, естетичне, сімейне, патріотичне виховання.

Василь Олександрович вважав, що для успішної виховної роботи за вказаними напрямками  немає «єдиного, універсального засобу впливу»  і великого значення у своїй роботі  надавав слову, природі, книзі, казці та різним видам мистецтва.

Саме танок, як один з видів мистецтва, було покладено основу розробленого і реалізованого в Маріупольській спеціальній загальноосвітній школі – інтернаті № 37 проекту «Через танок до здоров’я».

Адже танок, на нашу думку,має великі потенційні можливості щодо естетичного та  фізичного виховання учнів з обмеженими розумовими і фізичними можливостями, а також можливості  щодо корекції психоемоційних порушень і відхилень в особистісному розвитку учнів.

Так, у напрямку фізичного виховання танок сприяє:

 • боротьбі з гіподинамією, адже надає сприятливий вплив на серцево – судинну, дихальну і нервову системи організму;
 • дозволяє підтримувати гнучкість хребта;
 • сприяє рухливості в суглобах;
 • розвиває витривалість;
 • танок сприяє формуванню правильної постави, красивою і легкої ходи, плавності, граціозності і витонченості рухів;

Спільно з музикою танок сприяє корекції психоемоційних  відхилень вихованців спеціальної школи – інтернату, адже впливає на  всі органи чуття, викликає різноманітні  емоції. Позитивні і негативні емоції – це своєрідні енергетичні хвилі, які генеруються гормональною системою і наскрізь пронизують наш організм. Енергія емоційних хвиль нервовими каналами передається клітинами, спонукаючи їх працювати в тому чи іншому режимі. Позитивні емоції створюють в організмі такий стан, завдяки якому всі системи функціонують правильно. В.О. Сухомлинський вважав, що емоційна насиченість процесу навчання,  особливе сприймання навколишнього світу, – це духовний заряд дитячої творчості. « Я глибоко переконаний, – наголошував педагог, – що без емоційного піднесення неможливий нормальний розвиток клітин дитячого мозку».

Танок, крім того,  може служити засобом встановлення і корекції міжособистісних відносин в групі учнів, стимулювати  творчий потенціал дітей.

Проект «Через танок до здоров’я» нараховує 6 етапів реалізації.

Перший етап передбачає:

 • вивчення теоретичного і практичного матеріалу,  досвіду педагогів з даної теми;
 • детальне обстеження стану здоров’я вихованців старшого шкільного віку, формування групи для навчання танцю.

Другий етап передбачає:

 • розробку та планування реалізації системи оздоровчої гімнастки та танцювальних і вправ, які сприяють здоров’я збереженню учнів;
 • підбір музичного репертуару для проведення занять;
 • придбання та виготовлення матеріалів для занять (хустки, стрічки, квіти),  придбання необхідного м’якої і твердої інвентарю.

Третій  етап передбачає:

 • реалізацію розробленої програми «Через танок  до здоров’я!»;

Четвертий  етап передбачає:

 • Демонстрацію виступу танцювального колективу.

П’ятий  етап передбачає:

 • підсумкову діагностику;
 • аналіз діагностичних даних, анкет.

Шостий  етап передбачає:

 • презентацію і захист результатів роботи.

За результатами роботи над проектом було створено ілюстровану збірку спеціальних оздоровчих вправ та рекомендацій по формуванню танцювальних рухів у різних стилях. Дана збірка може стати в нагоді  педагогам освітніх закладів  для роботи з дітьми, які мають особливі потреби у розумовому і фізичному розвитку.

Моніторинг який проводився в ході роботи, свідчить про зростання і подальше стійке утримання  мотивації до танцювальних занять т вже на другому етапі реалізації проекту – етапі виготовлення матеріалів для занять. Причиною  такої цікавості, на наш погляд,є  , перш за все, позитивні емоції, які відчувають учні , виконуючи танцювальні вправи чи готуючись до виступу.

В.О.  Сухомлинський зазначав, гармонія здорового тіла і духу неможлива без радості. Тим більше, що здоров’я дитини – це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил, не зведення вимог до режиму, харчування, праці, відпочинку. Це, перш за все, – турбота про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості.


Библиографический список
 1. Історія педагогіки: курс лекцій Навчальний посібник / К., 2004.- 171 c.
 2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. / К.: Рад. школа, 1976. – Т .  4  – 6 40  с.


Все статьи автора «asha»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: